Hotel Lautrup Park

Beskrivelse af projektet
Hotel Lautrup Park er et hotel, der ligger i Ballerup erhvervsområdet Lautrupparken. Hotellet ønskede at fremstå mere professionelt og skarpt i det, og derfor søgte de en løsning for at forbedre deres hjemmeside og online tilstedeværelse.

Sammen med skabte vi et moderne og brugervenligt design, der ville præsentere hotellet på en professionel måde for potentielle gæster. Gennem dette samarbejde lykkedes det for Hotel Lautrup Park at opnå en mere professionel online tilstedeværelse, som hjalp med at øge deres synlighed og tiltrække flere gæster.
Type
Wordpress, Elementor
År
2019
Produceret for
Hotel Lautrup Park

© Copyright 2023 – NORDIC DNA. Alle rettigheder forbeholdes